Số - ký hiệu: 224/BC-STP Ngày ban hành: 14/10/2021
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Trích yếu: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 109/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2022 16/05/2022
2 1387/UBND-TH Công văn thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết kinh tế - xã hội 25/04/2022
3 81/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2022 17/04/2022
4 662/SKH-THKHQH Công văn báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 15/04/2022
5 870/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ 18/03/2022
6 844/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2022
7 13a/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 28/02/2022
8 30/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022 16/02/2022
9 386/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ 10/02/2022
10 06/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 19/01/2022
11 16/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 17/01/2022
12 5286/UBND-NC Công văn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn 31/12/2021
13 66/NQ-HĐND Nghị Quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh năm 2022 20/12/2021
14 4985/UBND-TH Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP của Chính phủ 16/12/2021
15 349/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 12 và 12 tháng năm 2021 16/12/2021
16 325/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 01-KH/PH ngày 12/5/2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 và đề xuất nội dung phối hợp năm 2022 08/12/2021
17 1655/SLĐTBXH-XH Công văn thực hiện Văn bản số 4493/UBND-KGVX ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24/11/2021
18 271/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế-xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 11 và năm 2021 16/11/2021
19 4276/UBND-THVX Công văn V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 06/11/2021
20 1553/SLĐTBXH-XH Quyết định V/v hướng dẫn một số nội dung áp dụng tiêu chí, chỉ số đo lường nghèo đa chiều 29/10/2021