Số - ký hiệu: 01/QĐ-BCĐ Ngày ban hành: 11/09/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn - Phòng, chống thiên tai
Trích yếu: Quyết định về việc phân công tác thành viên BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 01/QĐ-HĐQL Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 26/01/2022
2 232/KH-UBND Quyết định Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, phát triển bền vững, giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 31/12/2021
3 2146/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 31/12/2021
4 876/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 31/12/2021
5 356/BC-STP Kế hoạch Kết quả thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/7/2017của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 22/12/2021
6 01/CTrPH Chương trình Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 09/09/2021
7 3105/UBND-NLN Công văn về việc thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy 26/08/2021