Số - ký hiệu: 585/SXD-GĐXD Ngày ban hành: 15/04/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Trích yếu: V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thẩm tra phục vụ cho việc thẩm định Báo cáo NCKT, Báo cáo KT-KT, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 09/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực ven trục đường giao thông chính, khu vực quy hoạch các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật 01/03/2021
2 49/QĐ-STP Quyết định Thành lập Ban Biên tập, Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 08/02/2021
3 665/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/12/2020
4 665/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/12/2020
5 80/NQ-HĐND Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2) 15/12/2020
6 437/QĐ-UBND Quyết định Về việc Phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế và cụm công nghiệp Tam Đa vào Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 04/11/2020
7 1434/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/10/2020
8 38/NQ-HĐND Nghị Quyết Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang 05/09/2020
9 36/NQ-HĐND Nghị Quyết Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang 05/09/2020
10 78/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nướcngoài đến năm 2030 15/07/2020
11 78/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 15/07/2020
12 2142/UBND-TH Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 15/07/2020
13 19/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang(Khu 1 -phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) 02/07/2020
14 18/NQ-HĐND Nghị Quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 02/07/2020
15 20/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 02/07/2020
16 201/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021 28/05/2020
17 15/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 29/04/2020
18 30/QĐ-STP Kế hoạch Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 25/02/2020