Số - ký hiệu: 63/TB-VPCP Ngày ban hành: 26/03/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 665/QĐ-BTP Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 06/05/2021
2 51/BC-BTP Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 24/03/2021
3 218/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 19/03/2021
4 184/KH-KVTĐ Kế hoạch Hoạt động của khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc năm 2021 28/02/2021
5 23/QĐ-KVTĐ Quyết định ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 28/02/2021
6 878/KH-KTĐNC Kế hoạch Phát động phong trào thi đua khối nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021 25/02/2021
7 66/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 24/02/2021
8 252/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 22/02/2021
9 123/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2020 19/02/2021
10 92/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 02/02/2021
11 22/BC-BTP Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 26/01/2021
12 14/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2010 -2020) 08/01/2021
13 02/BC-BTP Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 06/01/2021
14 2659/QĐ-BTP Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp 31/12/2020
15 307/ TGPL-HCTH Công văn Về việc đăng ký thi đua năm 2021 31/12/2020
16 246/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2020 31/12/2020
17 245/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2020 31/12/2020
18 244/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2020 31/12/2020
19 201/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2019 31/12/2020
20 2068/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2020 30/12/2020