Số - ký hiệu: 43/UBND-THVX Ngày ban hành: 07/01/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 130/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 06/07/2022
2 2018/UBND-ĐTXD Công văn Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia 04/06/2022
3 104/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 31/05/2022
4 36/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2022 30/05/2022
5 27/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông báo số 12/TB-VPVP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 04/04/2022
6 24/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 25/03/2022
7 849/UBND-THVX Công văn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 18/03/2022
8 23/BC-VP Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hànhtừ ngày 01/02/2022đến ngày 15/3/2022 17/03/2022
9 23/BC-VP Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 01/02/2022 đến ngày 15/3/2022 17/03/2022
10 790/UBND-NC Công văn Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an 12/03/2022
11 1397/KH-BCĐ Kế hoạch Công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 10/03/2022
12 01/CTR-UBND Chương trình Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022 02/03/2022
13 36/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 25/02/2022
14 470/UBND-KT Công văn Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/02/2022
15 11/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 14/02/2022
16 389/UBND-THVX Công văn Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị 10/02/2022
17 331/UBND-THVX Công văn Thực hiện Công điện số 774/CĐ-TTg ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 31/01/2022
18 101/KH-CĐ-ĐTN Kế hoạch Kế hoạch phối hợp công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp 30/01/2022
19 51/QĐ-UBND Quyết định Công nhận cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 27/01/2022
20 08/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 25/01/2022