Số - ký hiệu: 04/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 03/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/01/2022
2 222/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 17/12/2021
3 02/QĐ-BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 13/12/2021
4 01/QĐ-BCĐ Quyết định Phê duyệt danh sách Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 13/12/2021
5 51/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Tư pháp năm 2022 11/12/2021
6 204/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 25/11/2021
7 48-NQ/TU Nghị Quyết Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 15/11/2021
8 672/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang 06/11/2021
9 645/STTTT-CNTT Quyết định lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10, Windows Server và Oracle WebLogic Server 28/07/2021
10 111/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021 21/07/2021
11 682/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025. 07/05/2021
12 40/QĐ-STP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp giai đoạn 2020 -2025 30/01/2021
13 13/KH-UBND Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 -2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 21/01/2021
14 295/BC-STP Báo cáo Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử năm 2020 01/12/2020
15 193/QĐ-STP Quyết định Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 11/11/2020
16 196/QĐ-STP Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang 11/11/2020
17 35/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 21/09/2020
18 34/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 16/09/2020
19 2821/UBND-KGVX Công văn Về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 12/09/2020
20 30/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 29/07/2020