Số - ký hiệu: 04/QĐ-STP Ngày ban hành: 06/01/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: Về việc tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 280/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2021 26/12/2021
2 279/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2021 26/12/2021
3 278/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2021 26/12/2021
4 277/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2021 26/12/2021
5 275/QĐ-STP Quyết định Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 23/12/2021
6 276/QĐ-STP Quyết định Về việc xếp loại viên chức quản lý đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 23/12/2021
7 274/QĐ-STP Quyết định Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 23/12/2021
8 273/QĐ-STP Quyết định Về việc đánh giá, xếp loại công chức và người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2021 23/12/2021
9 1877/QĐ-BTP Quyết định Về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 20/12/2021
10 1882/QĐ-BTP Quyết định Về việc tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 20/12/2021
11 1888/QĐ-BTP Quyết định Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân thuộc khối Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/12/2021
12 1338/STP-VP Công văn Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và đăng ký thi đua năm 2022 30/11/2021
13 1764/QĐ-BTP Quyết định Về việc thành lập các Khu vực thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2022 25/11/2021
14 4437/BTP-PBGDPL Công văn hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 23/11/2021
15 08/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Tuyên Quang 13/11/2021
16 1712/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật hợp tác xã năm 2012 05/11/2021
17 1241/BC-KVTĐ Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2021 29/10/2021
18 238/BC-STP Báo cáo Tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình hình thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động 29/10/2021
19 6150/KH-KTĐNC Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang 20/10/2021
20 1572/QĐ-BTP Quyết định Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ tư pháp 19/10/2021