Số - ký hiệu: 5286/UBND-NC Ngày ban hành: 31/12/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Trích yếu: thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 66/NQ-HĐND Nghị Quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh năm 2022 20/12/2021
2 4985/UBND-TH Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP của Chính phủ 16/12/2021
3 349/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 12 và 12 tháng năm 2021 16/12/2021
4 325/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 01-KH/PH ngày 12/5/2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 và đề xuất nội dung phối hợp năm 2022 08/12/2021
5 1655/SLĐTBXH-XH Công văn thực hiện Văn bản số 4493/UBND-KGVX ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24/11/2021
6 271/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế-xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 11 và năm 2021 16/11/2021
7 4276/UBND-THVX Công văn V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 06/11/2021
8 1553/SLĐTBXH-XH Quyết định V/v hướng dẫn một số nội dung áp dụng tiêu chí, chỉ số đo lường nghèo đa chiều 29/10/2021
9 4094/UBND-THVX Công văn V/v thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ 25/10/2021
10 225/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021 17/10/2021
11 224/BC-STP Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 14/10/2021
12 3746/UBND-TH Công văn báo cáo phục vụ giám sát 04/10/2021
13 1079/QĐ-BNV Quyết định Phân loại đơn vị hành chính thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang 02/10/2021
14 38/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/09/2021
15 1657/SKH-ĐKKD Công văn xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 13/09/2021
16 538/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa 07/09/2021
17 147/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 06/09/2021
18 37/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 29/07/2021
19 2570/UBND-TH Công văn triển khai văn bản số 4880/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2022 27/07/2021
20 2529/UBND-TH Công văn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 26/07/2021