Số - ký hiệu: 694/STP-PBGDPL Ngày ban hành: 15/07/2019
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Trích yếu: V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 118/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020 30/10/2019
2 199/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 30/07/2019
3 38/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 30/07/2019
4 118/BC-STP Báo cáo Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý II năm 2019 25/05/2019
5 44/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 08/04/2019
6 50/BC-STP Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 22/03/2019
7 36/STTTT-CNTT Công văn V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 15/01/2019
8 02/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/12/2018
9 100/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019 19/11/2018
10 214/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 24/10/2018
11 51/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 24/10/2018
12 118/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018 27/12/2017
13 41/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 06/12/2017
14 251/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 31/10/2017
15 47/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 15/12/2016
16 93/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2017 15/11/2016