Số - ký hiệu: 0/CV-BTP Ngày ban hành: 20/12/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: --- Chọn lĩnh vực ---
Trích yếu: Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 0/cv Công văn Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 20/12/2021
2 0 so Công văn Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 20/12/2021
3 0 so Công văn Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 20/12/2021
4 0 số Công văn Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 20/12/2021
5 544/QĐ-UBND Quyết định Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/09/2021
6 544/QĐ-UBND Quyết định Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/09/2021
7 12/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2017 27/03/2017
8 12/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2017 27/03/2017
9 12/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2017 27/03/2017
10 53/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2017 22/02/2017
11 07/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2017 09/01/2017
12 07/QĐ-STP Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2017 09/01/2017