Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 03/10/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ Hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020 - 21:38
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Đề cương, biểu tổng hợp báo cáo trong file đính kèm


File đính kèm: Kích chuột để tài về


724 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: