Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020 - 17:14
Ngày 27/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Lãnh đạo, công chức pháp chế và công chức làm công tác văn bản của các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành phố; Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị các Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã triển khai một số vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; một số vấn đề nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Loan, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và PBGDPL, Báo cáo viên Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Khổng Xuân Thành, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và PBGDPL, Báo cáo viên Hội nghị

Thông qua nội dung tập huấn, giúp các cơ quan nhà nước, người làm công tác xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nắm vững các quy định của pháp luật, cũng như kỹ năng thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế ở địa phương./.

Tin: Ngọc Loan
Ảnh: Đức Thành 
1.014 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: