Báo cáo số 157/BC-STP ngày 20/7/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020 - 16:29
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


128 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: