Báo cáo số 108/BC-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 - 15:26
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


219 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: