Báo cáo số 98/BC-STP ngày 29/5/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020 - 17:14
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


126 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: