Báo cáo số 99/BC-STP ngày 29/5/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020 - 14:43
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


261 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: