Báo cáo số 85/BC-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020 - 17:11
Kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


198 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: