Báo cáo số 45/BC-STP ngày 24/3/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 08:45
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


90 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: