Báo cáo số 70/BC-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020 - 08:08
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


270 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: