Báo cáo số 65/BC-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 - 22:02
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


283 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: