Báo cáo số 66/BC-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 - 22:00
Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


285 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: