Báo cáo số 57/BC-STP ngày 17/4/2020 cảu Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020 - 17:08
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


309 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: