Báo cáo số 53/BC-STP ngày 13/3/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 - 17:24
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


322 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: