Báo cáo số 50/BC-STP ngày 08/4/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020 - 16:52
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


279 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: