Thông báo bán đấu giá số 42/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 - 16:32
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Sơn)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


141 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: