Công văn số 69 /STP-PBGDPL ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2 năm 2020 - 15:38
V/v đăng tải danh sách xã đạt chuẩn TCPL; xã chưa đạt chuẩn chuẩn TCPL năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


920 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: