Báo cáo số 225/BC-STP ngày 09/9/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 - 16:04
kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 9 năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


291 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: