Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2013 - 16:27
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp


File đính kèm: Kích chuột để tài về


965 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: