Báo cáo số 55/BC-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 - 15:19
Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


458 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: