Thông báo bán đấu giá số 145/TB-TTDVĐGTS
Thứ Tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019 - 17:08
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


369 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: