Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn thức pháp luật cho doanh nghiệp
Thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019 - 08:04
Ngày 26/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn thức pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 75 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; công chức pháp chế các sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Cục Thuế tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý thuế năm 2019; báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp được quy định tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

Thông qua Hội nghị đã trang bị cho các nhà quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, người trực tiếp tham mưu thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước các quy định mới của pháp luật về thuế; các chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các cơ chế, chính sách của tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, từ đó giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực đầu tư phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
966 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: