Thông báo bán đấu giá số 138/TB-TTDVĐGTS
Thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 - 14:02
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất (tài sản của UBND huyện Chiêm Hóa)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


302 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: