Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019 - 11:14
Ngày 19/7/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

 Hội nghị trực tuyến gồm 08 điểm cầu (Sở Tư pháp và 07 huyện, thành phố) với 361 đại biểu. Tham dự tại điểm cầu Sở Tư pháp có Trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.

Tại 7 điểm cầu huyện thành phố có đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố (chủ trì) và các đại biểu đại diện Lãnh đạo một số đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính, Phòng Nội vụ; Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; hoàn thành đúng tiến độ 50 nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp; 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019 đều được triển khai kịp thời, có hiệu quả và chất lượng. Kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, như: Thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo tiến độ (tăng 227% so với cùng kỳ năm 2018) và đã kiến nghị, loại bỏ 11 chính sách, loại bỏ hoặc và xây dựng lại 21 chính sách, loại bỏ 16 thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản QPPL. Hoàn thành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành kỳ thứ hai (2014 – 2018). Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, tỷ lệ hòa giải thành tăng, đạt 90,6% - là tỉnh có tỷ lệ hòa giải thành cao nhất cả nước, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân. Kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được thực hiện có hiệu quả; chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tiếp tục duy trì tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp trước và đúng hạn trên 99,9%. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được UBND tỉnh xếp hạng thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và là năm thứ 5 liên tục dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh từ năm 2014 đến năm 2018. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các lĩnh vực công tác tư pháp; tiếp tục duy trì và sử dụng có hiệu quả 08 phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tư pháp; triển khai thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ dịch dùng chung theo Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; xây dựng và duy trì trang Fanpage Facebook Ngành tư pháp, Sở Tư pháp, Nhóm Zalo để trao đổi công việc của Khối Văn phòng Sở Tư pháp và của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đồng thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc ngay khi có phản ánh, ý kiến của cán bộ ngành tư pháp trên các trang mạng nêu trên. Những kết quả công tác mà ngành tư pháp đạt được đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp; các vướng mắc, khó khăn đã được đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn Sở Tư pháp giải đáp.

Đại biểu các điểm cầu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở cũng nhận định, ngành Tư pháp tỉnh đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo phù hợp với nguồn nhân lực và nguồn kinh phí. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp tại địa phương; đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch đã được ban hành, thường xuyên rà soát và triển khai kịp thời các nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các Luật về lĩnh vực công tác tư pháp; tiếp tục duy trì hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2016-2024 gắn với việc thi hành Luật Hộ tịch; tổ chức thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh; kiện toàn tổ chức, bộ máy của ngành tư pháp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng Khóa XII; đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát, bố trí đủ số lượng công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo quy định. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tư pháp nói chung và nghiệp vụ công tác chứng thực, hộ tịch cho đội ngũ Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ mới phát sinh của Sở, ngành Tư pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở./.

Tin: Giang Lý; Ảnh: Đức Thành
1.097 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: