Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 25/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019 - 13:33
Triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Sở Tư pháp


File đính kèm: Kích chuột để tài về


371 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: