Thông báo bán đấu giá số 93/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019 - 16:27
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


639 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: