Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019 - 09:59
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học


File đính kèm: Kích chuột để tài về


140 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: