Báo cáo số 147/BC-STP ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 - 08:16
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


283 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: