ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CHĂN NUÔI NĂM 2018
Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 - 16:49
Luật Chăn nuôi được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; được công bố theo Lệnh số 11/2018/L-CTN ngày 03/12/2018 của Chủ tịch nước; Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


805 views

Tổng số: 319 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: