Kế hoạch số 20/KH-STP ngày 23/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 17:02
Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư


File đính kèm: Kích chuột để tài về


480 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: