Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 - 16:00
Thực hiện Nghị định số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


482 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: