Công văn số 819/BTP-XBTP ngày 12/3/2019 của Bộ Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019 - 09:34
V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.214 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: