Quyết định số 554/QĐ-BTP ngày 08/3/2019 của Bộ Tư pháp
Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019 - 09:14
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lưc cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


398 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: