Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 18/11/2018 cảu Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 4 tháng 12 năm 2018 - 15:29
Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


396 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: