Công văn số 174/STP-HCTP ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019 - 15:43
Về việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bôi thường Nhà nước


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.034 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: