Báo cáo số 269/BC-STP ngày 10/12/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 - 16:15
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


568 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: