Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019 - 08:07
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


567 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: