Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp
Thứ Ba, ngày 21 tháng 8 năm 2018 - 07:44
Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp, ngày 29/8/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

  Ảnh: Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 80 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; công chức pháp chế các sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Đồng chí Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Chuyên đề “Các quy định mới trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành”, trong đó tập trung làm rõ về sự cần thiết ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật, các chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ pháp chế nắm được các quy định mới của Nhà nước trong trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận được với các chính sách hộ trợ của Nhà nước, thực hiện tốt nhất quyền lợi của mình, xây dựng doanh nghiệp ngày một phát triển./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
1.313 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: