Công vắn số 724/STP-PBGDPL ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 8 năm 2018 - 11:07
V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện quy ước cơ sở


File đính kèm: Kích chuột để tài về


726 views

Tổng số: 319 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: