Kết luận thanh tra số 23/KL-STP ngày 01/9/2017 của Sở tư pháp
Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2017 - 15:58
Thanh tra công tác chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Na Hang và các xã: Thanh Tương, Năng khả thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


871 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: