Báo cáo số 108/BC-STP ngày 14/5/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 - 08:38
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


63 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: